DEZINFEKCIA

Ničenie škodlivých mikroorganizmov.

ULV hĺbková bezoplachová dezinfekcia ovzdušia vrátane povrchov

 Dezinfekcia ozónom

 Priemyselné čistenie horúcou parou

Sanitačný program

DEZINSEKCIA

Ničenie lietajúceho a lezúceho hmyzu.

ULV hĺbková dezinsekcia

Preventívna dezinsekcia

Represívna dezinsekcia

DERATIZÁCIA

Ničenie škodcov, hlodavcov.

Preventívna deratizácia

Represívna deratizácia

Kde môžete využiť naše služby ?

• Zdravotníctvo • Školstvo • Gastronómia • Administratíva • Poľnohospodárstvo •

Čistíme detské a zábavné centrá • Administratívne priestory • Kongresové sály • Sociálne zariadenia • Bytové priestory • Rodinné domy • Školy • Škôlky • Internáty • Hotelové priestory • Reštaurácie • Jedálne…

Ďalej čistíme aj výrobné podniky • Teplovodné rozvody • Kanalizácie • Skládky • Zatrávnené plochy… 

Bezpečnosť práce

Pri práci využívame najmodernejšie progresívne technológie a chránime zdravé životné prostredie používaním ekologických prípravkov schválených MV SR. Samozrejmosťou je hygiena, ktorou zabraňujeme prenosu infekčných ochorení.

Ďalšie doplnkové služby

Čistenie podkroví • Riešenie problematiky s holubmi • Ošetrovanie dreva • Antigrafitový systém
Úprava poškodeného terénu po hlodavcoch (nory, diery…) • Pozbieranie a odvoz uhynutých hlodavcov
Pravidelný Monitoring

Prípadné otázky radi zodpovieme na
gsm: +421 905 603 063 • gsm: +421 915 279 919