Ďalšie služby

• Čistenie podkroví

• Riešenie problematiky s holubmi

• Ošetrovanie dreva

• Antigrafitový systém


Svojím klientom navyše ponúkame:


• Úprava poškodeného terénu po hlodavcoch (NORY)

• Pozbieranie a odvoz uhynutých hlodavcov

• Pravidelný Monitoring