Dezinsekcia

Ničenie lietajúceho a lezúceho hmyzu.

• poľnohospodárstvo, zdravotníctvo, potravinárstvo

• bytové priestory, rodinné domy, školy, škôlky
• nebytové priestory, výrobné haly
• hotely, reštaurácie, pohostinstvá
• skladovacie priestory

• ...


- Ekologické prípravky
- Zdravé životné prostredie
- Progresívne technológie
- Zabránenie prenosu infekčných ochorení
- Používané prípravky sú schválené MV SR