Dezinfekcia

Ničenie škodlivých mikroorganizmov.

• potravinárstvo, zdravotníctvo, poľnohospodárstvo
• bytové priestory, rodinné domy
• hotely, polyfunkčné priestory, výrobné haly
• ovzdušie interiérov
• prostriedky hromadnej prepravy
• ...


- Ekologické prípravky
- Zdravé životné prostredie
- Progresívne technológie
- Zabránenie prenosu infekčných ochorení
- Používané prípravky sú schválené MV SR