Deratizácia

Ničenie škodlivých hlodavcov

• poľnohospodárstvo, zdravotníctvo, školstvo, gastronómia
• bytové priestory, rodinné domy, školy, škôlky, internáty

hotely, reštaurácie, jedálne
• výrobné podniky
• teplovodné rozvody,
kanalizácia, skládky
• zatrávnené plochy
• ...


- Ekologické prípravky
- Zdravé životné prostredie
- Progresívne technológie
- Zabránenie prenosu infekčných ochorení
- Používané prípravky sú schválené MV SR