DEZINFEKCIA

Ničenie škodlivých mikroorganizmov.

DEZINSEKCIA

Ničenie lietajúceho a lezúceho hmyzu.

DERATIZÁCIA

Ničenie škodcov, hlodavcov.

Kde môžete využiť naše služby ?

• V poľnohospodárstve • Zdravotníctve • Školstve • Gastronómii •

Čistíme bytové priestory • rodinné domy • školy • škôlky • internáty • hotely • reštaurácie • jedálne
výrobné podniky • teplovodné rozvody • kanalizácia
skládky • zatrávnené plochy 

Bezpečnosť práce

Pri práci využívame najmodernejšie progresívne technológie a chránime zdravé životné prostredie používaním ekologických prípravkov schválených MV SR. Samozrejmosťou je hygiena, ktorou zabraňujeme prenosu infekčných ochorení.

Ďalšie doplnkové služby

Čistenie podkroví • Riešenie problematiky s holubmi • Ošetrovanie dreva • Antigrafitový systém
Úprava poškodeného terénu po hlodavcoch (nory, diery…) • Pozbieranie a odvoz uhynutých hlodavcov
Pravidelný Monitoring

Prípadné otázky radi zodpovieme na
gsm: 0905 603 063 • gsm: 0915 279 919 • tel.: 044 4321 494